Steel and Fabrication Industry

Nykytilanne

Tällä hetkellä vientiä yritysryhmällämme on Venäjälle, Latviaan, Liettuaan, Eestiin, Ruotsiin, Norjaan ja Irakiin. Kansainvälistyminen onkin keskeisin tavoitteemme ja siihen olemme päässeet kehittämällä omia tuotteita; Patoluukut, settipadot, suurvalumuotit sekä ketjukorisuodattimet sekä ostamalla yritysten liiketoimintoja, joilla on liiketoimintaosaamista, hyviä tuotteita, joilla on kysyntää kuten Vapor- kattilat ja kattilalaitokset sekä paineastiat. Olemme myös laajentaneet osaamistamme.

Mekaanisen osaamisen rinnalle on kehitetty hydrauliikka- ja sähkö- ja automaatio-osaamista. Olemme panostaneet omaan suunnitteluosastoon ja toteuttaneet merkittäviä kokonaisprojekteja mm. poratornin suunnittelu ja valmistaminen sekä ruoppaajan hydrauliikan suunnittelu ja valmistaminen sekä satamanosturin sähkö- ja automaatiomodernisaation. Uusia palveluita on kehitetty investoimalla mm. CNC koneistuskeskuksiin, joilla on valmistettu hydrauliikkalohkoja sekä tehty osakokoonpanoja laite- ja konevalmistajille.