Välpät ja välpän puhdistajat

Välppä on toimilaite, eräänlainen ensisuodatin, joka estää liian isoja kappaleita joutumasta laitteen prosessiin. Välppä estää esimerkiksi vesivoimalassa irtotukkeja tms. joutumasta turbiinille. Toisaalta välppää voidaan käyttää myös kuiva-ainetta käsittelevien prosessien alussa. Välpän puhdistaja pitää huolen siitä, että välppä toimii sille tarkoitetulla tavalla ja pitää sen puhtaana.


Lisätietoja:

Vesa Korkiakoski
Tel. +358 400 926 769
Email: vesa.korkiakoski (a) ompgroup.fi